• 2018

  VODOVOD/KANALIZACIJA: Izdelava in vzdrževanje hidro postaj

  • ČP Slovenska vas
  • Zajetje Podstene
  • Dobava in vgradnja mehčalnih naprav (Ribigojnica)

   

  REMONTI: Vzdrževalna dela

  • farmacija
  • NEK
  • papirna industrija

   

  DOZIRNA OPREMA: Izdelava in servis

  • dozirne naprave za doziranje kemikalij 
   - EKOCU, EKOCU-EL, EKOCE, EKODS
  • sistemi za tesnilno vodo / mazalno vodo
  • dozirni sistemi za doziranje aditivov EX področje

   

  INDUSTRIJSKE INSTALACIJE

  • RF cevovodi v papirni industriji
  • Podporni elementi (Podesti, Lestve)
   
 • 2017

  VODOVOD/KANALIZACIJA: Izdelava in vzdrževanje hidro postaj

  • izdelava / obnova črpališče Stadion
  • VH sodražica
  • obnova filtrov rudnik Senovo
  • nadgradnja filter postaje Kostanjevica na Krki
  • VH Blate

   

  REMONTI: Vzdrževalna dela

  • farmacija
  • papirna industrija

   

  DOZIRNA OPREMA: Izdelava in servis

  • dozirne naprave za doziranje kemikalij
   - EKOCU, EKOCU-EL, EKOCE, EKODS
  • dozirni sistemi za doziranje aditivov EX področje
  • sistemi za tesnilno vodo / mazalno vodo

   

  KOTLOVNICA

  • zamenjava kotlovnih cevi na kotlu (papirna industrija)
   
 • 2016

  VODOVOD/KANALIZACIJA: Izdelava in vzdrževanje hidro postaj

  • izdelava linije za meritve in umirjanje vodomerov
  • menjava merilne oprema vodovod Artiče
  • izdelava vododovnih postaj/črpališč
   - VH Blate
   - podporni elementi (ograje, lestve, podesti, nestandardni fazonski kosi)
  • črpališče Glogov brod

   

  REMONTI: Vzdrževalna dela

  • farmacija
  • papirna industrija

   

  DOZIRNA OPREMA: Izdelava in servis

  • dozirne naprave za doziranje kemikalij
   - Bentonit
   - doziranje Polimerjev
   - doziranje protipenilcev
   - redčenje in doziranje polimerjev

   

  KOTLOVNICA

  • zamenjava kotlovnih cevi na kotlu (papirna industrija)
   
 • 2015

  VODOVOD/KANALIZACIJA: Izdelava in vzdrževanje hidro postaj

  • filter postaja Dobrava
  • filter postaja Kostanjevica na Krki

   

  REMONTI: Vzdrževalna dela

  • farmacija
  • NEK
  • papirna industrija

   

  DOZIRNA OPREMA: Izdelava in servis

  • dozirne naprave za doziranje kemikalij 
   - BIMKEMI
   - PETROL / Petrokemija / EX
   - EKOCU

   

  PREHRAMBENA INDUSTRIJA

  • cevovodi za distribucijo do vinifikatorja
  • doziranje arome in barve (ŠUMI)
   
 • 2014

  VODOVOD/KANALIZACIJA: Izdelava in vzdrževanje hidro postaj

  • dobava in vgradnja strojnih instalacij
   - VH Dobrova
   - VH Gora
   - Rudnik Senovo
   - VH Ravni
   - PČ Ladna
   - ČP Blate
  • vodovodne instalacije PČ Ladna

   

  REMONTI: Vzdrževalna dela

  • farmacija
  • papirna industrija

   

  DOZIRNA OPREMA: Izdelava in servis

  • dozirne naprave za doziranje kemikalij 
   - EKOPDU 
   - EKODSB 
   - EKODS
   - EKOCU, EKOCU-HE
  • dozirne naprave za doziranje in pripravo kemikalij za potrebe papirne industrije
  • dozirne naprave APIClean
  • dozirne naprave Bukoza
  • izdelava filter sklopov EKOFILTER

   

  KOTLOVNICA

  • zamenjava kotlovnih cevi na kotlu (papirna industrija)
   
 • 2013

  VODOVOD/KANALIZACIJA: Izdelava in vzdrževanje hidro postaj

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala
  • filterpostaja z avtomatskih pranjem filtrov
  • obnova VH Ribnik, VH Polšca, VH Resa
  • dobava in vgradnja opreme ČP Knežja lipa
  • izdelava podporne opreme (zračniki, jaški, lestve)

   

  REMONTI: Vzdrževalna dela

  • farmacija
  • NEK
  • obnova VH Ribnik, VH Polšca, VH Resa
  • dobava in vgradnja opreme ČP Knežja lipa
  • izdelava podporne opreme (zračniki, jaški, lestve)
  • papirna industrija

   

  DOZIRNA OPREMA: Izdelava in servis

  • dozirne naprave za doziranje kemikalij za Yenkee papirni stroj
  • dozirne naprave za doziranje in pripravo kemikalij za potrebe papirne industrije

   

  KOTLOVNICA

  • zamenjava kotlovnih cevi na kotlu (papirna industrija)
   
 • 2012

  PETROKEMIJSKA INDUSTRIJA: Izdelava dozirne naprave (SKID) - Več naprav

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala
  • demontaža obstoječe naprave
  • vgradnja
  • TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, merjenje hrapavosti
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  NEK Izdelava nosilcev pokrova reaktorske glave:

  • dobava materiala
  • varjenje konstrukcije in montaža
  • VT kontrola
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  FARMACEVTSKA INDUSTRIJA: Industrijske instalacije Dušik

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala za farmacijo
  • demontaža starih linij
  • vgradnja merilnikov pretoka, ventilov
  • postavljena je nova linija za avtomatizacija fermentorja
  • orbitalno TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, videoskopija
  • pasivacija linij
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  FARMACEVTSKA INDUSTRIJA: Izdelava in vgradnja registorv

  • demontaža notranjih elementov fermentorja
  • dobava materiala 316Ti
  • izdelava registorv in poliranje zunanjega dela na Ra​<0,4
  • montaža registorv v obstoječe fermentorje
  • VT kontrola
  • Tlačni preizkus registrov in fermentorja
  • Končno poročilo in PID

   

  FARMACEVTSKA INDUSTRIJA: Industrijske instalacije Razno

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala za farmacijo
  • demontaža starih linij
  • vgradnja merilnikov pretoka, ventilov
  • postavljena je nova linija za avtomatizacija fermentorja
  • orbitalno TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, videoskopija
  • pasivacija linij
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  VODOV/KANALIZACIJA: Izdelava opreme

  • izmere in iskanje najprimerjejših rešitev
  • demontaža obstoječih dotrajanih elementov
  • izdelava in vgradnja (Revizijski pokrovi, rešetke, lestve, zračniki...)
  • TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  VODOV/KANALIZACIJA: Izdelava in montaža prečrpališča

  • izmere in iskanje najprimerjejših rešitev
  • Montaža črpalne postaje
  • izdelava in vgradnja cevovodov iz nerjavečega jekla
  • izdelava, dobava in vgradnja pohodnih rešetk
  • TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola

   

  VODOV/KANALIZACIJA: Izdelava in črpalne postaje

  • izmere in iskanje najprimerjejših rešitev
  • Izdelava črpalne postaje in dobave opreme
  • izdelava in vgradnja cevovodov iz nerjavečega jekla
  • montaža črpalne postaje
  • TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola

   

  VODOV/KANALIZACIJA: Filtrirna postaja za odstranjevanje motnosti

  • izmere in iskanje najprimerjejših rešitev
  • izdelava avtomatske filtrirne postaje in dobave opreme
  • izdelava in vgradnja cevovodov iz nerjavečega jekla
  • montaža filtrirne postaje
  • TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola

   

  PAPIRNA INDUSTRIJA: Naprava za pripravo in doziranje polielektrolita za pripravo papirja

  • priprava instalacijskega paketa
  • izdelava opreme za pripravo in redčenje polielektrolita (Nerjaveče jeklo + PVC)
  • TIG in orbitalno varjenje, fuzijsko varjenje in varjenje z ekstrudorjem
  • montaža opreme in priklop na obstoječ sistem
  • kalibracija naprave za optimalno delovanje
  • VT kontrola zvarov
  • Spremljanje rezultatov učinkovitosti
   
 • 2011

  FARMACEVTSKA INDUSTRIJA: Orbitalno varjenje in instalacija

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala za farmacijo
  • demontaža starih linij
  • vgradnja merilnikov pretoka, ventilov
  • postavljena je nova linija za avtomatizacija fermentorja
  • orbitalno TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, videoskopija
  • pasivacija linij
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  FARMACEVTSKA INDUSTRIJA: Varjenje in instalacija v EX CONI

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala za farmacijo
  • orbitalno TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, videoskopija
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  KEMIJSKA INDUSTRIJA: Izdelava sistema za pripravo in doziranje polielektrolita

  • projektiranje mobilne naprave za pripravo polielektrolita iz tekočega koncentrata
  • izdelava naprave v kombinacije iz nerjavnega jekla in PP materiala
  • Izdelava krmilne tehnike za continuirno avtomatsko pripravo
  • TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola
  • izdelava dokumentacije

   

  PETROKEMIJSKA INDUSTRIJA: Izdelava dozirne naprave (SKID)

  • na objektu (EX Cona)
  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala
  • demontaža obstoječe naprave
  • vgradnja
  • TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, merjenje hrapavosti
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)
   
 • 2010

  NEK643-PW-L Modifikacija procesne opreme (strojni del):

  • izdelava inštalacijskega paketa
  • demontaža izolacije, nad strehe in obstoječe strojne opreme na PRETREATED WATER STORAGE TANK-u PW900TNK-012 in 013
  • izdelava in montaža nove strehe nad merilno opremo
  • montaža stare in nove merilne opreme na PRETREATED WATER STORAGE TANK-u PW900TNK-012 in 013
  • nadzor in izvajanje TIG varjenja, neporušne preiskave (vizualna kontrola in kontrola s tekočimi penetranti ), tlačni test
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  FARMACEVTSKA INDUSTRIJA: Orbitalno varjenje

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala za farmacijo
  • postavljena je nova linija za paro od Stilmasa do točke vboda na že obstoječo linijo
  • do Stilmasa je postavljena nova zanka za DEMI vodo
  • na linijah 1 in 5 za DEMI vodo so bile opravljen prevezave obstoječih zank
  • na linijo za brozgo sta bila vstavljena nova T-kosa z navarjenim membranskim ventilom
  • na treh linijah smo vstavili T- kose z ventilom in TC blendo na koncu
  • orbitalno TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, videoskopija
  • pasivacija linij
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  FARMACEVTSKA INDUSTRIJA: Zamenjava cevovoda in vgradnja pralnih šob

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala
  • demontaža obstoječega cevovoda za zrak
  • predelava sklopa za čiščenje rezervoarja (nove pralne šobe)
  • TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, merjenje hrapavosti
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  FARMACEVTSKA INDUSTRIJA: Postavitev nove linije za zrak in vodo

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala
  • postavitev nove linije ø26,9 za zrak
  • postavitev nove linije ø60,3 za vodo
  • TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, merjenje hrapavosti
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  NEK641-HD-L Dobava materiala in opreme za modifikacijo:

  • dobava nerjavnih materialov in opreme za vgradnjo

   

  PETROKEMIČNA INDUSTRIJA: Naprava za doziranje aditivov naftnim derivatom SKID

  • izdelava dokumentacije za izdelavo naprave za Ex cono
  • dobava in vhodna kontrola nerjavnega materiala in opreme
  • TIG varjenje, vizualna kontrola - izdelava končnega poročila 6/33

   

  PETROKEMIČNA INDUSTRIJA: Naprava za dodajanje barvila za kurilno olje

  • izdelava dokumentacije za izdelavo naprave za Ex cono
  • dobava in vhodna kontrola nerjavnega materiala in opreme
  • TIG varjenje, vizualna kontrola
  • izdelava končnega poročila

   

  PAPIRNA INDUSTRIJA: Dela pri rekonstrukciji papirnega stroja

  • izdelava cevovoda za lepilo
  • priključitev ogrevanja rezorvorja na parovod in hlajenje s hladno vodo
  • priključitev sita in rezervoraja
  • izdelava cevovoda za spray-bar sistem
  • dolžine cevovodov cca. 250 m
  • TIG varjenje z VT kontrolo

   

  PAPIRNA INDUSTRIJA: Vgradnja ventilov in cevovodov

  • Vgradnja pnevmatski in ročnih ventilov na prebiralcu
  • Izdelava cevovoda 154mm in 204mm v skupni dolžini cca. 150 m
  • Izdelava cevovoda 408 mm cca. 100 m
  • VT kontrola / Delna PT kontrola
  • Končno poročilo
   
 • 2009

  NEK628-SX-L-M Zamenjava panela za vzorčenje:

  • dobava in vhodna kontrola nerjavnih materialov in komponent za vgradnjo
  • izdelava nove podložne plošče z odtoki
  • montaža in priključitev panela na obstoječe cevovode
  • predelava in montaža prezračevalnega kanala, prilagoditev na nov prezračevalni sistem panela
  • nadzor varjenja, vizualna kontrola, izpiranje cevovodov in tlačni test (80 bar)
  • izdelava končnega poročila (strojni del) (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  NEK589-EP-L Izdelava cevovodov za prečrpavanje NaOH in HCl:

  • izdelava inštalacijskega paketa
  • priprava in odstranitev obstoječih delov linij za prečrpavanje NaOH in HCl
  • vrtanje prebojev
  • priprava, varjenje in montaža podpor
  • priprava, varjenje in montaža linije za prečrpavanje NaOH do rezervoarja TK-2 po skici 589-EP-L-Linija za NaOH in HCl Rev.0
  • priprava, varjenje in montaža linije za prečrpavanje HCl do rezervoarja TK-1 po skici 589-EP-L-Linija za NaOH in HCl Rev.0
  • priprava in montaža prirobničnega membranskega ventila 2"
  • priprava in montaža priključkov za prečrpavanje (priključki za cisterno)
  • po naknadnem naročilu naročnika
  • demontaža obstoječega membranskega ventila 2" in montaža novega krogličnega ventila s prirobničnim priključkom iz PVC-U materiala
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  PAPIRNA INDUSTRIJA: Dobava in montaža 9 m³rezervoarjev za NaOH, HCl in črpalk za prečrpavanje iz avtocisterne

  Vsa dela in oprema so bila izvedena med obratovanjem in so bila izvedena v dveh etapah:

  • prvo po liniji za kislino (30% HCl):
  • prestavitev obstoječih cevovodov
  • predelava stopnic za dostop do rezervoarjev
  • prestavitev črpalk
  • demontaža starega rezervoarja za HCl
  • montaža in varjenje novega rezervoarja iz dveh kosov
  • montaža novih črpalk, cevovodov, objemk
  • montaža novih črpalk, cevovodov za prečrpavanje

  in nato še po liniji za bazo (30% NaOH): 

  • prestavitev črpalk
  • demontaža starega rezervoarja za NaOH
  • montaža ogrevalne opreme za gretje NaOH
  • montaža in varjenje novega rezervoarja iz dveh kosov
  • montaža novih črpalk, cevovodov, objemk
  • montaža novih črpalk, cevovodov za prečrpavanje
  • izdelava grelca iz nerjavnega materiala AISI316L
  • vizualna kontrola in tlačni preizkus grelca
  • izdelava končnega poročila 4/33

   

  ELEKTRO INDUSTRIJA: Izdelava sklopov za strojnico

  • TIG varjenje sklopov iz nerjavnega materiala
  • nadzor varjenja, vizualna kontrola, rentgenska kontrola
  • izdelava poročil o neporušnih preiskavah

   

  FARMACIJA: Postavitev linije od rezervoarja do odjemnega mesta

  • dobava in vgradnja nerjavnega materiala in opreme za farmacijo
  • orbitalno TIG varjenje, nadzor varjenja, vizualna kontrola, videoskopija
  • izolacija postavljenih linij
  • pasivacija linij
  • izdelava končnega poročila (poročila, izometrije, varilni dnevniki,…)

   

  PETROKEMIČNA INDUSTRIJA Naprave za doziranje aditivov naftnim derivatom) SKID

  • izdelava dokumentacije za izdelavo naprave
  • dobava in vhodna kontrola nerjavnega materiala in opreme za Ex cono
  • TIG varjenje, vizualna kontrola
  • izdelava končnega poročila

   

  PAPIRNA INDUSTRIJA: Naprava za pripravo in doziranje polielektrolita za pripravo papirja

  • priprava instalacijskega paketa
  • izdelava opreme za pripravo in redčenje polielektrolita (Nerjaveče jeklo + PVC)
  • TIG in orbitalno varjenje, fuzijsko varjenje in varjenje z ekstrudorjem
  • montaža opreme in priklop na obstoječ sistem
  • kalibracija naprave za optimalno delovanje
  • VT kontrola zvarov
  • Spremljanje rezultatov učinkovitosti

   

  Izdelava in montaža cevovoda vertikalne vrtine tople vode (Hrvaška) – 65m

  • priprava dokumentacije (izračuni in projektiranje)
  • izdelava specialnih prirobnic prilagojenih situaciji
  • TIG polavtomatsko varjenje
  • VT, PT in dimenzionalna kontrola
  • Montaža vertikalnega cevovoda
  • Končno dokumentacija
   

Ekomot Artiče d. o. o.
Artiče 51 d
SI-8253 Artiče
© 2024 Ekomot Artiče d.o.o. All Rights Reserved.